• VI UTFÖR BERGSPRÄNGNING, BERGKROSSNING OCH BERGFÖRSTÄRKNING

  Vi tar oss också an losshållning i bergtäkter där vi kan lösa hela produktionskedjan från fast berg till färdigt material.

Bergsprängning

Borrningen lägger grunden för en optimal sprängning. Genomförandet är beroende av bergskvaliteten och området som omger berget.

Bergkrossning

Det finns stora vinster för dig att anlita Bergbolaget i Götaland AB. Vi är redan på plats och har rätt utrustning för att kunna hantera hela kedjan.

Bergförstärkning

Bergbolaget i Götaland AB utför bergförstärkning i form av skrotning, bultning och nätning med kompetent och erfaren personal.

Vi förflyttar berg – på riktigt!

Bergbolaget i Götaland AB är en heltäckande aktör när det gäller att spränga, krossa och förstärka berg. Våra kunniga medarbetare är grunden i det helhetserbjudande som gör oss till en konkurrenskraftig och uppskattad partner.

Som ett av de ledande bergbolagen i landet löser vi dina samlade behov – från orört berg till färdigkrossat material.

Referenser

Bergbolaget- Vi har flyttat berg!

 • 2016
  ABB- Kanonaden Entreprenad Öst
  Karlskrona
  Tätsömssprängning
 • 2016
  Vega, Kanonaden Entreprenad
  Haninge, Stockholm
  Sprängning för VA
 • 2014
  Gärstadverken
  Linköping
  Sprängning och krossning, PEAB
 • 2014
  Albyberg, Kanonaden Entreprenad
  Haninge, Stockholm
  Losshållning och krossning, ca 1,2 mn ton
 • 2013
  Universitetssjukhuset
  Linköping
  Bergsprängning NCC
 • 2013
  ABT Bolagen, Norrsätra
  Stockholm
  300.000 m3 Bergsprängning
 • 2012
  Hasse Andersson Entreprenad
  Stockholm
  Bergsprängning i bergtäkt.
 • 2012
  Vindkraftspark, Svevia
  Lemnhult
  Sprängning och krossning 100 000 ton
 • 2012
  Vägarbeten
  Veidekke
  Sprängning och krossning 15 000m3
 • 2011
  VA-schakt, Svevia
  Växjö
  6 000 m3

Miljö & Kvalitet

Hur mycket berg kommer vi att flytta i morgon?

Miljö

 • I alla lägen strävar vi mot att minimera miljöpåverkan. Vi har miljöklassade maskiner och utvärderar löpande våra val av arbetsmetoder, material, tjänster och transporter. God samordning och planering mellan koncernens bolag bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Kontakta oss gärna

Karl-Johan Ugarph

Marknad, kalkyl och personal.

0380-55 52 31
0732-55 81 71
Skicka e-post

Sebastian Klaesson

Krossning och maskiner

0380-55 52 32
073-255 33 34
Skicka e-post

Nils Berg

Täkter och tunga projekt.

0380-55 52 33
076-117 38 62
Skicka e-post

Carl Rosander

Losshållning anläggningsprojekt

0380-55 54 19
076-775 86 77
Skicka e-post

Viktor Frisk

Losshållning Stockholm, Borrvagnar

073-255 78 24
Skicka e-post

Petra Bergström

Verksamhetskoordinator

0380-555 236
070-875 22 80
Skicka e-post

E-post

info@bergbolaget.se

Fakturor skickas till

f-bergbolaget@mail.hogia.readsoftonline.com

Adress

Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö

Ring oss

0380- 555 230

Skicka gärna ett meddelande