• VI UTFÖR BERGSPRÄNGNING, BERGKROSSNING OCH BERGFÖRSTÄRKNING

  Vi tar oss också an losshållning i bergtäkter där vi kan lösa hela produktionskedjan från fast berg till färdigt material.

Bergsprängning

Borrningen lägger grunden för en optimal sprängning. Genomförandet är beroende av bergskvaliteten och området som omger berget.

Bergkrossning

Det finns stora vinster för dig att anlita Bergbolaget i Götaland AB. Vi är redan på plats och har rätt utrustning för att kunna hantera hela kedjan.

Bergförstärkning

Bergbolaget i Götaland AB utför bergförstärkning i form av skrotning, bultning och nätning med kompetent och erfaren personal.

Vi förflyttar berg – på riktigt!

Bergbolaget i Götaland AB är en heltäckande aktör när det gäller att spränga, krossa och förstärka berg. Våra kunniga medarbetare är grunden i det helhetserbjudande som gör oss till en konkurrenskraftig och uppskattad partner.

Som ett av de ledande bergbolagen i landet löser vi dina samlade behov – från orört berg till färdigkrossat material.

Våra affärsområden

Bergsprängning

Sprängning med eftertanke

Borrningen lägger grunden för en optimal sprängning. Genomförandet är beroende av bergskvaliteten och området som omger berget. För att ta reda på bergets typ avtäcks ytan från skog och jordmassor. Våra erfarna medarbetare kan därefter bestämma bergets egenskaper och fastlägga diameter, djup och skjutriktning på hålen som ska borras. Borrningen genomförs med larvgående borrvagnar enligt den borrplan som fastställts. Vid sprängningen expanderar berget upp till dubbla volymen. Med en genomtänkt borrplan skyddar vi närliggande omgivningar, hus och anläggningar. Säkerhet och kvalitet är grundläggande i alla uppdrag vi utför!

Bergkrossning

När sprängningen är genomförd förädlas det sprängda berget, som kan användas till fyllnadsmaterial eller som underlag till vägar och fundament inom ramen för befintliga projekt. Det kan också fraktas bort och säljas.

Det finns stora vinster för dig att anlita Bergbolaget i Götaland AB. Vi är redan på plats och har rätt utrustning för att kunna hantera hela kedjan. Genom att undvika skarvar i produktionen uppnås högre effektivitet, bättre totalekonomi och säkerhet.

Bergkrossning genomförs i olika steg beroende på vad du ska använda den färdiga produkten till. Vi har lösningar för dig, oavsett fraktion eller ändamål. Våra sorteringsverk klarar berg, grus och matjord. Vår grovsorterare har hög kapacitet och kan ta vara på alla massor och fraktioner som finns tillgängliga på arbetsplatsen.

Bergförstärkning

Bergbolaget i Götaland AB utför bergförstärkning i form av skrotning, bultning och nätning med kompetent och erfaren personal.

Skrotning

Skrotning utförs med egna grävmaskiner och genom traditionell handskrotning; det är ett hantverk som kräver erfarenhet, god fysik och utpräglat säkerhetstänkande.

Bultning

Vid bultning av bergväggar är borrningen den största utmaningen i de fall pallhöjden är hög. För att kunna lösa alla typer av jobb har vi etablerat ett nära samarbete med partners som tar vid där inte borrvagnar och grävmaskinsaggregat räcker till.

Nätning

Om sprängda bergväggar har dålig bergkvalitet är det stor risk för nedfallande stenar eller ras. För att förhindra detta klär vi delar av bergväggarna med skyddande nät.

Bergtäkter

Fördelen med att erbjuda hela kedjan, från bergsprängning via knackning till bergkrossning, är att kunden inte behöver samordna projektet mellan olika entreprenörer. Vårt helhetserbjudande blir effektivt och konkurrenskraftigt.
Borrhålsmätning sker med modern utrustning som ger en god uppföljning av borrhålskvaliteten för en säker bergsprängning.

Referenser

Bergbolaget- Vi har flyttat berg!

 • 2016
  ABB- Kanonaden Entreprenad Öst
  Karlskrona
  Tätsömssprängning
 • 2016
  Vega, Kanonaden Entreprenad
  Haninge, Stockholm
  Sprängning för VA
 • 2014
  Gärstadverken
  Linköping
  Sprängning och krossning, PEAB
 • 2014
  Albyberg, Kanonaden Entreprenad
  Haninge, Stockholm
  Losshållning och krossning, ca 1,2 mn ton
 • 2013
  Universitetssjukhuset
  Linköping
  Bergsprängning NCC
 • 2013
  ABT Bolagen, Norrsätra
  Stockholm
  300.000 m3 Bergsprängning
 • 2012
  Hasse Andersson Entreprenad
  Stockholm
  Bergsprängning i bergtäkt.
 • 2012
  Vindkraftspark, Svevia
  Lemnhult
  Sprängning och krossning 100 000 ton
 • 2012
  Vägarbeten
  Veidekke
  Sprängning och krossning 15 000m3
 • 2011
  VA-schakt, Svevia
  Växjö
  6 000 m3

Miljö & Kvalitet

Hur mycket berg kommer vi att flytta i morgon?

Miljö

 • I alla lägen strävar vi mot att minimera miljöpåverkan. Vi har miljöklassade maskiner och utvärderar löpande våra val av arbetsmetoder, material, tjänster och transporter. God samordning och planering mellan koncernens bolag bidrar till en minskad miljöpåverkan.

Kontakta oss gärna

Karl-Johan Ugarph

Marknad, kalkyl och personal.

0380-55 52 31
0732-55 81 71
Skicka e-post

Sebastian Klaesson

Krossning och maskiner

0380-55 52 32
073-255 33 34
Skicka e-post

Nils Berg

Täkter och tunga projekt.

0380-55 52 33
076-117 38 62
Skicka e-post

Carl Rosander

Losshållning anläggningsprojekt

0380-55 54 19
076-775 86 77
Skicka e-post

Viktor Frisk

Losshållning Stockholm, Borrvagnar

073-255 78 24
Skicka e-post

Petra Bergström

Verksamhetskoordinator

0380-555 236
070-875 22 80
Skicka e-post

E-post

info@bergbolaget.se

Fakturor skickas till

f-bergbolaget@mail.hogia.readsoftonline.com

Adress

Bockängsgatan 2, 571 38 Nässjö

Ring oss

0380- 555 230

Skicka gärna ett meddelande