• VI UTFÖR BERGSPRÄNGNING, BERGKROSSNING OCH BERGFÖRSTÄRKNING

    Vi tar oss också an losshållning i bergtäkter där vi kan lösa hela produktionskedjan från fast berg till färdigt material.

Vi förflyttar berg – på riktigt!

Bergbolaget i Götaland AB är en heltäckande aktör när det gäller att spränga, krossa och förstärka berg. Våra kunniga medarbetare är grunden i det helhetserbjudande som gör oss till en konkurrenskraftig och uppskattad partner.

Som ett av de ledande bergbolagen i landet löser vi dina samlade behov – från orört berg till färdigkrossat material.