BergförstärkningBergförstärkning i Göteborg och Stockholm

Bergbolaget i Götaland AB utför bergförstärkning i form av skrotning, bultning och nätning med kompetent och erfaren personal.

Skrotning

Skrotning utförs med egna grävmaskiner och genom traditionell handskrotning; det är ett hantverk som kräver erfarenhet, god fysik och utpräglat säkerhetstänkande.

Bultning

Vid bultning av bergväggar är borrningen den största utmaningen i de fall pallhöjden är hög. För att kunna lösa alla typer av jobb har vi etablerat ett nära samarbete med partners som tar vid där inte borrvagnar och grävmaskinsaggregat räcker till.

Nätning

Om sprängda bergväggar har dålig bergkvalitet är det stor risk för nedfallande stenar eller ras. För att förhindra detta klär vi delar av bergväggarna med skyddande nät.